1. UVOD

Baš kao i poštovanje vaše kože, poštovanje vaše privatnosti je jedan od naših prioriteta. Kada pretražujete naš vebsajt, direktno ili indirektno možete ostaviti vaše podatke, koji su dragoceni i predstavljaju deo vaše privatnosti. Politika privatnosti ima za cilj da vam objasni na koji način prikupljamo podatke o vama i na koji način koristimo ove podatke.

Molimo da našu Politiku privatnosti pročitate do kraja, a načela našeg poslovanja su sledeća:

 • Nikada nećemo prodavati vaše podatke.
 • Nikada nećemo podeliti vaše lične podatke s trećom strane u promotivne svrhe te treće strane.
 • Uvek ćemo se brinuti o sigurnosti vaših podataka, poštujući Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", broj 87/18).
 • Nikada vam nećemo direktni poslati promotivni email bez vaše dozvole.
 • Podaci koje nam ostavite će biti korišćeni isključivo zbog razloga zbog koji ste nam ih ostavili.

Ako niste sigurni ili imate pitanje oko toga kako se prikupljaju ili koriste vaši podaci, molimo da nas kontaktirate na: maja.nikolic@rs.naos.com. 


Našu politiku privatnosti možete pročitati u nastavku.

 1. O NAMA

NAOS d.o.o. je privredno društvo sa sedištem u Beogradu, na adresi Kenza Miloša 82, Srbija, matični broj 21334090, PIB 110304423 u obavljanju svoje delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne zakone i propise.
 

3. KADA PRIKUPLJAMO VAŠE LIČNE PODATKE
Vaše lične podatke možemo prikupljati na sledeće načine:

 • Možemo vas pitati za vaše lične podatke i u slučaju kada učestvujete u našim nagradnim igrama ili promotivnim akcijama ili ako nam prijavite problem vezan uz našu veb stranicu.
 • Ako nas kontaktirate, možemo prikupljati i čuvati zapise o takvoj korespondenciji, uključujući eventualne lične podatke koje navedete u tokom korespondencije.
 • Možemo prikupljati i čuvati lične podatke koje ste nam dostavili u okviru anketa za koje smo vas zamolili da ih ispunite, iako niste obavezni da na njih odgovorite.
 1. KOJE LIČNE PODATKE PRIKUPLJAMO
  Iako ih aktivno ne prikupljamo, možemo čuvati bilo kakve lične podatke koje pošaljte u email porukama.

 

 • osnovne lične podatke (ime i prezime)
 • osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa)
 • podatke vezane za korišćenje naše veb stranice

5. KOLAČIĆI
Kolačić (cookie) je mala datoteka na vašem uređaju koja se koristi kako bi se sačuvale vaše preferencije i druge informacije, a koju koriste veb stranice koje posećujete.
Kolačiće možete blokirati u podešavanjima u veb pretraživaču koji omogućavaju odbijanje postavljanja svih ili nekih kolačića. Međutim, ako podešavanja vašeg veb pretraživača podesite tako da blokiraju sve kolačiće možda vam neće biti dopušten pristup svim ili nekim delovima naše veb stranice.
Ako podešavanja vašeg veb pretraživača ne podesite tako da automatski odbijaju kolačiće, naš sistem će poslati kolačiće čim posetite našu veb stranicu.

6. GDJE ČUVAMO I OBRAĐUJEMO VAŠE LIČNE PODATKE
Lične podatke koje od vas prikupljamo čuvamo sa adekvatnim tehničkim i organizacionim merama kako bi ih zaštitili od neovlašćenog pristupa. Međutim, te podatke možemo podeliti s trećim licima sa kojima poslovno sarađujemo u svrhu ispunjavanja ugovora o pružanju usluga prema vama. Mi ćemo preduzeti sve potrebne korake kako bi vaši lični podaci, nezavisno od toga gde se obrađuju, bili sigurni i tretirani u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

7. KAKO ŠTITIMO VAŠE LIČNE PODATKE
Očuvanju sigurnosti svih podataka pridajemo najveću moguću pažnju i preduzimao sve prikladne korake u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Prikupljanje svih ličnih podataka sprovodi se preko kriptirane veze (https).

Svi lični podaci sačuvani su u skladu sa najvišim IT standardima i onjima brine naše osoblje specijalizovano za informatičku sigurnost.

Fizički pristup svim ličnim podacima štiti se prema odgovarajućim standardima.

Postoje pristupni logovi za sve sisteme koji čuvaju lične podatke.

8. ZA KOJE SVRHE KORISTIMO LIČNE PODATKE
Lične podatke koje prikupljamo o vama koristimo na sledeće načine:

 • Za prikazivanje sadržaja vaših veb stranica na najefikasniji način na vašem uređaju.
 • Za odgovaranje na vaše upite.
 • Za pružanje informacija u slučajevima kada ste dali svoju potvrdu da vas kontaktiramo.
 • Za slanje obaveštenja o promenama u vezi sa našim uslugama.
 • Za slanje promotivnih email poruka, u slučajevima kada ste za to dali svoju izričitu dozvolu.
 • Za sprečavanje prevare.
 • Za otkrivanje, sprečavanje i utvrđivanje potencijalnih sigurnosnih upada.

 

9. PRAVNA OSNOVA ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU

Podaci o ličnosti moraju se obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose. Zakonita obrada je obrada koja se vrši u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", broj 87/18), odnosno drugim zakonom kojim se uređuje obrada;

Obrada je zakonita samo ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

1) lice na koje se podaci o ličnosti odnose je pristalo na obradu svojih podataka o
ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha;
2) obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaklјučenog sa licem na koje se podaci   
odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre
zaklјučenja ugovora;
3) obrada je neophodna u cilјu poštovanja pravnih obaveza rukovaoca;
4) obrada je neophodna u cilјu zaštite životno važnih interesa lica na koje se
podaci odnose ili drugog fizičkog lica;
5) obrada je neophodna u cilјu obavlјanja poslova u javnom interesu ili izvršenja
zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca;
6) obrada je neophodna u cilјu ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće
strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i
slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a
posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice.

 

10. KOLIKO DUGO ČUVAMO LIČNE PODATKE
Vaše podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je nužno potrebno za ispunjavanje svrhe zbog koje su prikupljeni. Na kraju perioda čuvanja lične podatke ćemo ili izbrisati ili anonimizirati tako da se više ne mogu povezati ni sa kim.