Ekskluzivni uvoznik: NAOS D.O.O
Distributer: DO-ING D.O.O.
Kneza Miloša 82

Tel.: +381 655-05-65

 

Autorska prava


Robne marke, i njihovi logoi na ovom sajtu su registrovani od strane kompanije NAOS. Licenca ili dozvola za upotrebu bilo koje gore pomenute robne marke ili logoa koji se nalaze na ovom sajtu  neće biti odobrena i stoga se oni ne smeju koristiti bez prethodne pismene saglasnosti vlasnika.


Reprodukcija bilo kog sadržaja objavljenog na ovom sajtu je ovlašćena samo i isključivo za ličnu upotrebu i informativne svrhe. Svaka druga upotreba takvog sadržaja, posebno za komercijalne svrhe je strogo zabranjena osim u slučaju prehodne pismene saglasnosti kompanije NAOS.


Kompanija NAOS zadžava pravo da krivično goni bilo kakvo kršenje prava intelektualne svojine, uključujući i krivične odgovornosti.

 

Odgovornost


Sve informacije dostupne preko ovog sajta su pružene samo u informativne svrhe. Informacije sadržane u ovom dokumentu ne pružaju nikakavu vrstu garancije, izričito ni implicitno. NAOS ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu pristupanjem ili korišćenjem sajta, uključujući bilo kakvu štetu ili viruse koji mogu uticati na računar korisnika ili drugu imovinu. 


Kompanija NAOS ne snosi odgovornost za netačnosti, greške ili propuste koji se nalaze na sajtu. Fotografije proizvoda BIODERMA prikazane na sajtu nisu obavezujuće. Ne garantuje se tačnost, pouzdanost ili potpunost informacija koje su dostupne na sajtu. Korisnik koristi ove informacije na sopstvenu odgovornost.


Kompanija NAOS ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu, direktnu ili indirektnu, bez obzira na uzrok, poreklo, prirodu ili posledice koje mogu nastati prilikom pristupa na sajt od strane bilo koje osobe na sajt, nemogućnosti pristupa bilo koje osobe ili korišćenjem sajta i/ili autentičnosti pripisanoj  bilo kojoj informaciji koje dolaze direktno ili indirektno korišćenjem sajta.
Korisnik je saglasan da preko ovog sajta ne prenosi bilo kakve informacije koje mogu dovesti do građanske ili krivične odgovornosti, i stoga je saglasan da preko ovog sajta ne otkriva nelegalne informacije, informacije koje bi mogle da ugroze javni red ili pogrdne informacije.


Kompanija NAOS nema kontrolu nad spoljašnjim sajtovima povezanim preko hiperveze na ovoj stranici, niti snosi odgovornost za njihov sadržaj. Ovi linkovi ka drugim sajtovima ni na koji način i ni pod kakvim uslovima ne predstavljaju podršku ili vezu između Kompanija NAOS i ovih sajtova, koji su regulisani sopstvenim uslovima korišćenja i pravilima poverljivosti. Pored toga, ni jednom  fizičkom ili pravnom licu nije dozvoljeno da stvori vezu koja vodi do ovog sajta bez prethodne saglasnosti kompanije NAOS.