Bioderma Srbija | Dehidrirana koža

Allez au contenu Allez à la navigation

Dehidrirana koža

Upoznajte kožu da biste je lakše negovali

Share

Bilo koji tip kože (suva, masna, kombinovana) može da se suoči sa problemom dehidriranosti. Posledice mogu biti manje ili više izražene, ali taj nedostatak vode se, pre svega, ogleda u osećaju nelagodnosti u predelu lica i tela ili nekim delovima tela, naročito posle kupanja ili tuširanja. Iako su simptomi veoma bliski ne treba mešati dehidriranu i suvu kožu. Radi se o dva raličita kožna problema.Da biste saznali više o suvoj ka veoma suvoj koži, kliknite ovde.

Rezime
 1. Kako prepoznati dehidriranu kožu?
 2. Koji su uzroci dehidratacije kože?
 3. Kako funkcioniše regulacija vode u koži?
 4. Uloga barijere kože i voda
 5. Kako razlikovati dehidriranu od suve kože?
 6. Na koga se ovo može odnositi ?

Kako prepoznati dehidriranu kožu?

Dehidratacija kože se ispoljava gubitkom sjaja i nelagodnog osećaja sa manje ili više izraženim osećajem zatezanja : koža zateže, naročito nakon umivanja, a takođe se mogu uočiti i skvame. Radi se o neuobičajenom i prolaznom stanju koje nije nužno vezano sa suvi tip kože. Dakle, masni tip kože može takodje imati ove periode dehidratacije .

Koji su uzroci dehidratacije kože?

Voda, kao i vazduh, je nepohodna za život. Kod odrasle osobe voda čini 65 % ukupne težine. Tako da, osoba koja ima 70kg u sebi ima 49 litara vode od kojih se 15% nalazi u koži. Uloga vode  ovde je od presudnog značaja. To je jedan pravi rezervoar sa kojeg drugi organi zahvataju vodu i tako se omogućava razmena sa okolinom. Voda se premešta iz dermisa ka površini natapajući različite slojeve. Taj odliv vode je nazvan Neosetni gubitak tečnosti. Prirodno obložen hidrolipidnim filmom na površini, rožnati sloj ( površinski sloj epidermisa )sprečava isparavanje vode. U slučaju narušavanja te barijere, neosetni gubitak vode se ubrzava čineći kožu suvom.
Voda koja se nalazi u dermisu ne cirkuliše više do epidermisa, hidrolipidni film više nema svoju ulogu. Cela serija činilaca može biti uzrok dehidratacije.
 • Spoljni faktori iz životne okoline kao što su hladnoća, zima, vetar, zagadđenje, UV zraci ...
 • Eksterni fakori kao što su duvan i alkohol 
 • Emocionalni faktori, stres ili umor 
 • Neki medicinski tretmani  kao što su tretman protiv akni i tretman protiv holesterola na primer.
 • Veoma agresivni kozmetički proizvodi, deterdženti, sredstva za skidanje boja, sredstva za sušenje.
 

Kako funkcioniše regulacija vode u koži?

Koža je izuzetno osetljiva na svaki gubitak vode zato je obdarena mehanizmom hidroregulacije. 
1) Kožna hidroregulacija 
Koža se sastoji od 70 % vode.Oko 75 % se nalazi u dubini dermisa gde voda ima važnu ulogu u otpornosti kože. Hidratacija epidermisa je rezultat učešća dva elementa : statične  i dinamične vode koja cirkuliše. Hidroregulacija omogućava ravnotežu  ova dva vodena činoca i ona je jedini garant fizičkog integriteta i funkcionalnosti kože. Hidroregulacija čini da 3 glavna faktora intervenišu: prirodni faktori regulacije, lipidi iz rožnatog sloja i akvaporini .
2) Faktori hidroregulacije (prirodni faktor hidratacije ) su molekuli koji imaju sposobnost da  fiksiraju vodu u središte rožnatog sloja, za njih kažemo da su održavaoci vlažnosti. Najpoznatiji prirodni faktori regulacije su urea i mlečna kiselina. Druge supstance koje se koriste u kozmetici a imaju ista svojstva su pre svega glicerin i ksilitol.
 

Uloga barijere kože i voda

Rožnati sloj čine ćelije čija jezgra više nisu učvršćena lipidima koji se nazivaju interkorneocitarni lipidi. Kvantitet i kvalitet tih lipida je neophodan za integritet rožnatog sloja i za njegovu ulogu barijere. Kada dodje do njihovog nedostatka ili uništavanja, povezanost među ćelijama više nije osigurana. To rezultira povećanjem fenomena znojenja, koje se takodje naziva neosetni gubitak tečnosti. To je trajno, lagano, ispravanje vode koje je prisutno u organizmu. Dobro hidirirana koža mora da ima sposobnost da sačuva svoju vodu, otuda važnost interkorneocitarnih lipida.
Čemu služe akvaporini ?
Akvaporini su unutrašnji kanali kojima voda putuje kroz epidermis. Ti proteini su proizvodi keratinocita ( ćelija epidermisa )  i čine deo njene membrane koja omogućava prolazak molekula vode. Ta cirkulacija je nepohodna koži . Zapravo epidermis nije prožet krvnim sudovima. Svi elementi koji su neophodni za život ćelije (mineralne soli, vitamini, nutritivni elementi) koji su dopremljeni krvlju do dermisa dolaze do skupa površinskih slojeva zahvaljujući akvaporinima. Bez njih epidermis ne bi mogao da se hrani.

Kako razlikovati dehidriranu od suve kože?

Dehidrirana koža je jedno prolazno stanje koje se povlači uz odgovorajuću negu. Radi se o promeni površinskog sloja epidermisa kome nedostaje voda. Taj nedostatak vode remeti ulogu barijere kože i prouzrokuje nelagodnost. Za razliku od dehidrirane kože, suva ili veoma suva koža je trajno stanje, koje definiše jedan poseban tip kože kome istovremeno nedostaju i voda i lipidi. Da biste saznali više o suvoj i veoma suvoj koži kliknite ovde. 

Na koga se ovo može odnositi ?

Svi tipovi kože mogu biti ugroženi ovim problemom dehidratacije u odredjenim uslovima i određenim godišnjim dobima.