Bioderma Srbija | Šta prouzrokuje osetljivost kože ?

Allez au contenu Allez à la navigation

Jako različiti faktori mogu biti uzrok osetljivosti kože. Ali, radi se o individualnoj reakciji koju još uvek slabo razumemo. Ta hiperreaktivnost je najverovatnije prouzrokovana hiperaktivnošćcu keratinocita ( ćelija kože ) i nervnih vlakana kože.